Физика

Апликации за кинематика


Принципите на скаларната кинематика ни овозможуваат да знаеме и опишуваме разни видови движења, меѓу кои, при примена, можно е:

  • Пресметајте поминато време и оддалеченост од патувањето;
  • Приближни растојанија од праволинеарни, коси, кружни движења;
  • Разберете многу за автомобилската механика, знајте за што станува збор кога се зборува за забрзување, максимална брзина, мотори итн.


Видео: НАЈЧУДНИТЕ АПЛИКАЦИИ ЗА ТЕЛЕФОН!! (Октомври 2021).