Физика

Електродинамички формули


Електродинамиката е област на физика која го проучува однесувањето на движење на електрични полнежи.

Еве список со формули за оваа содржина.

Електрична струја
Интензитет на електрична струја

Континуитет на електрична енергија

Кога во проводникот има „опции за патеки“, струјата пред нив ќе биде еднаква на збирот на струјата во секој дел од поделбите.

Електричен отпор
Електричен отпор

Електрично спроводливост

Здружение на резистори
Серии

Паралелно

Мешан

Во секој дел од колото, напонот (U), отпорот (R) и интензитетот на струјата (i) ќе се пресметуваат врз основа на она што е познато за сериски и паралелни кола, а за олеснување на овие пресметки препорачливо е да се намалат или редизајнираат кола со употреба на резултат на отпорници за секој дел.

Ouул Ефект
Затоплување предизвикано од ефектот на ouуле

Електрична енергија
Моќност

Потрошувачка на електрична енергија
Потрошувачка на енергија


Видео: ЕГЭ 2019 Физика: Электродинамика, разбор заданий 13-18 (Октомври 2021).