Физика

Импулс


Како што видовме, за движење на тело, мора да има интеракција помеѓу две тела.

Ако го земеме предвид времето кога ќе се случи оваа интеракција, ќе го имаме телото под дејство на постојана сила, за многу кратко време, ова ќе биде импулс на едно тело над друго:

Карактеристиките на импулсот се:

  • Модул:
  • Упатство: Исто како и векторот F.
  • Упатство: Исто како и векторот F.

Единицата што се користи за Импулс, во СИ, е: Н.

Во графикот на постојана сила, пулсната вредност е нумерички еднаква на областа помеѓу временскиот интервал на интеракција:

A = F.Δt = IВидео: Импулс - Ако ти си отидеш за миг (Август 2021).