Физика

Механичка енергија


Енергијата е можност за извршување на работа.

Механичка енергија е она што се случува заради движење на тела или складирани во физички системи.

Меѓу различните познати енергии, оние што ќе ги видиме при проучувањето на динамиката се:

  • Кинетичка енергија;
  • Гравитациска потенцијална енергија;
  • Еластична потенцијална енергија;

Кинетичка енергија

Тоа е енергија поврзана со движењето на телата. Тоа е резултат на пренесување на енергија од системот што го става телото во движење.

Вашата равенка е дадена од:

Користејќи ја равенката Торичели и ако се земе предвид почетокот на движењето да биде одмор, ќе имаме:

Преовладување во пресметката на работата:

Единицата на енергија е иста како и работата: ouуле (Ј)

Теорема на кинетичка енергија

Разгледување на тело кое се движи во МРУВ.

Теоремата за кинетичка енергија (TEC) вели дека:

„Работата на добиената сила се мери со варијацијата на кинетичката енергија“.

Т.е:

Пример:

Која е работата направена од 10 килограми телесна маса што започнува курс со брзина од 10m / s² додека не запре?Видео: Механичка енергија (Октомври 2021).