Физика

Прашања за динамика


Законите на tonутн

(1) Разгледајте ги следниве сили применети на тело:

Која е примената на добиената сила?

Модул: 5N-3N = 2N

Упатство и режија: Исто како Виша сила (5Н)

(2) Сила од 50 Н се применува на тело за одмор со маса од 100 кг. Бидејќи ова е единствената сила што делува на телото, колку брзо се постигнува по 10 секунди примена на сила?

Знаејќи го забрзувањето на телото, можеме да ја пресметаме нејзината брзина:

(3) Колкава е масата на тело што од одмор достигнува брзина од 12m / s во 20-тите години? Знаејќи дека силата што се применува на неа има модул од 30N.

Знаејќи го забрзувањето на телото:

Тежина на силата

(1) Која е минималната сила што треба да се стори за да се подигне автомобил со маса од 800 килограми?

Силата мора да биде поголема или еднаква на силата на тежината, тогаш:

(2) Колкава е масата на тело со тежина од 12000 кгф?


Видео: Динамиката и квалитетот на реконструкцијата на Центарот за култура Бели мугри доведени во прашање (Октомври 2021).