Физика

Статички и хидростатички проблеми


Пловност

(1) Една коцка со волумен 10см³ тежи 50гр. Сместено во резервоар за вода ќе потоне или лебди?

Бидејќи густината на блокот е поголема од густината на водата, блокот ќе потоне.

(2) Ледената сфера од 5 смм се става во аквариум со вода. Која е силата што ја спроведува водата под сферата? Податоци: густина на мраз = 0,92 g / cm³ и густина на вода = 1g / cm³.


Видео: Prezentacija HIDROSTATICKI PRITISAK i SPOJENI SUDOVI (Септември 2021).