Физика

Статички и хидростатички


Основни принципи

Статиката е дел од физиката што се занимава со објаснување на прашања како што се:

  • Зошто на маса поддржана од две нозе треба да бидат во одредена позиција за да не замав?
  • Зошто рачката на вратата е секогаш поставена на најоддалечената точка од нејзините шарки?
  • Зошто сликата што виси на шајка треба да се залепи точно во својата половина?
  • Зошто е полесно да се скрши јајце од неговите страни отколку по неговите рабови?

Принцип на пренесување на силите

Ефектот на сила не се менува кога се применува на различни точки на телото се додека се применува по неговата линија на примена.

Во сите три случаи ефектот на сила е ист.

Биланс

Ситуациите во кои телото може да биде во рамнотежа се:

  • Статички биланс: Се појавува кога точката или телото е совршено уште ().
  • Динамичка рамнотежа: Се појавува кога точката или телото се во униформа движење.Видео: Prezentacija HIDROSTATICKI PRITISAK i SPOJENI SUDOVI (Октомври 2021).