Физика

Универзална гравитација


Гравитациска сила

Проучувајќи го движењето на Месечината, tonутн заклучи дека силата што предизвикува таа да биде постојано во орбитата е иста како и силата што земјата ја извршува врз блиското тело. Оттаму го создал Законот за универзална гравитација.

Универзалниот закон на гравитација на tonутн:

„Две тела се привлекуваат едни со други со сила пропорционална на нивната маса и обратно пропорционална на плоштадот на растојанието што ги раздвојува нивните центри на гравитација“.

Каде:

F = сила на гравитациска привлечност помеѓу двете тела

G = константа на универзална гравитација

M e m = телесна маса

d = растојание помеѓу центрите на гравитација на телата.

Во околината на Земјата забрзувањето на гравитацијата варира, но во целата литосфера (животен слој) може да се смета за константно, нејзините вредности за некои утврдени височини се:

Надморска височина (км)Забрзување на гравитација (м / с)Пример за надморска височина
0 9,83 нивото на морето
8,8 9,80 планински највисок самит
36,6 9,71 најголема висина достигната од управуван балон
400 8,70 орбита на вселенски шатл
35700 0,225 комуникациски сателитВидео: ENEM matemática 2018 questão 151 Gravitação Universal (Октомври 2021).