Физика

Пролетно масовно осцилатор (продолжение)


Вертикална осцилатор на пролетна маса

Замислете го претходниот систем на постојана пролет К. и блок на маса м, кои се приближуваат кон условите на идеален осцилатор за масовно-пролет, при што пролетта е вертикално прикачена на потпор и блок, во околина што не предизвикува отпорност на движење на системот:

Можеме да забележиме дека точката каде што телото е во рамнотежа е:

Тоа е, тоа е точката кога еластичната сила и силата на телесната тежина се откажуваат едни со други. Иако потенцијалната еластична енергија не е нула во овој момент, ова се смета за почетна точка на движењето.

Поаѓајќи од точката на рамнотежа, со повлекување на блокот, еластичната сила ќе се зголеми, и бидејќи ова е реставративна сила и не ги разгледуваме дисипациите на енергијата, осцилаторот мора да остане во MHS, осцилирајќи помеѓу точките A и -А, бидејќи добиената сила во блокот ќе биде:

Но, бидејќи тежината не варира со движењето, може да се смета како константа. Така, силата варира пропорционално на издолжувањето на движењето, така што тоа е МХС.

Појавувајќи го својот период од: