Физика

Преклопување на бранови (продолжение)


Дводимензионален преклоп на бранови

Замислете два кружни дводимензионални бранови, генерирани соодветно од изворот F1 и F2, со еднакви амплитуди и фреквенции и во фазен договор.

Размислете за шемата на мешање предизвикано како:

На сликата левиот бран има сртови претставени со црни континуирани линии и долини со црвени испрекинати линии, а во десниот бран има сртови претставени со зелени континуирани линии и долини со сини испрекинати линии.

Пополнетите кругови претставуваат точки на конструктивно мешање, т.е. таму каде што е сумирана амплитудата на брановите.

Празните кругови претставуваат точки на деструктивно мешање, т.е. таму каде што се одзема амплитудата.Видео: Alternative Media vs. Mainstream: History, Jobs, Advertising - Radio-TV-Film, University of Texas (Август 2021).