Физика

Оптичка илузија


Оптичките илузии се слики што моментално го измачуваат мозокот во несвесна забуна и го прават да собере лажни идеи, пополнувајќи празни места кои не се јасни на прв поглед.

Може да биде физиолошкикога тие се јавуваат природно, или когнитивнокога се создадени со визуелни уреди.

Една од најпознатите слики со оптичка илузија е создадена во 1915 година од карикатуристот В. Е. Хил. На оваа слика, може да се видат две слики. Едната е девојче, стои на профил и гледа далеку, а другата е лицето на една старица која гледа на подот.


Видео: Оптичка илузија (Октомври 2021).