Физика

Брзина на размножување на бранови


Бидејќи тие не ја носат материјата во движење, предвидливо е дека брановите ќе патуваат со континуирана брзина, така што тие мора да имаат поместување што го потврдува изразот:

Што е вообичаено за униформни движења, но знаејќи за структурата на бран:

Можеме да го направиме тоа ΔS = λ и дека Δt = T. Значи:

Ова е фундаментална равенка на бранотбидејќи важи за сите типови на бранови.

Најчесто се користат фреквенциите на редот на kHz (1 килохерц = 1000Hz) и MHz (1megahertz = 1000000Hz).

Пример:

(1) Колкава е фреквенцијата на брановите, ако нејзината брзина е 195m / s, а нејзината бранова должина е 1cm?

1см = 0,01м


Видео: ziva ograda lovor visnja (Октомври 2021).