Физика

Преклопување на бранови (продолжение)


Ситуација 2: пулсите се дадени во фаза на спротивставување.

Повторно, откако ќе се сретнат брановите, ќе се сумираат нивните амплитуди, но можеме да видиме дека насоката на бранови на амплитудата е негативен во однос на вертикалната оска, така <0. Така, добиениот пулс ќе има амплитудност еднаква на разликата помеѓу двете амплитуди:

Нумерички:

Бидејќи негативниот сигнал е поврзан со амплитудата и издолжувањето на бранот во негативна насока.

По состанокот, секој оди во почетна насока, со зачувани почетни карактеристики.

Овој вид преклопување се нарекува деструктивно мешање, бидејќи преклопувањето предизвикува амплитудата моментално да се намали во модулот.Видео: Alternative Media vs. Mainstream: History, Jobs, Advertising - Radio-TV-Film, University of Texas (Октомври 2021).