Физика

Светлосна рефлексија


Одраз Тоа е феноменот што светлината повторно се шири во средината на потеклото, откако се фокусираше на предмет или површина.

Можно е да се постави одразот на зракот на светлината кога ќе достигне полирана површина како што следува:

АБ = инцидент светлосно зрачење

П.н.е. = рефлектирана светлина зраци

Н. = површинска нормална линија во точката Б

Т = површинска тангента линија во точката Б

јас = агол на инциденца, формиран помеѓу радиусот на инцидентот и нормалната линија.

р = рефлектиран агол, формиран помеѓу рефлектираниот радиус и нормалната линија.

Закони за размислување

Феномените во кои се појавува рефлексија, како редовни, така и дифузни и селективни, ги почитуваат двата основни закони кои се:

1 закон за размислување

Рефлектираната светлосна светлина и светлосен зрак на инцидентот, како и нормалната површина на површината, припаѓаат на иста рамнина, односно тие се копланарни.

2-ри закон за размислување

Аголот на рефлексија (r) е секогаш еднаков на аголот на инциденцата (i).

јас = рВидео: PETER HEAVEN & blue light orchestra - Niamh - total internal reflection (Август 2021).