Физика

Топлински капацитет


Тоа е количината на топлина што треба да се добие или да се испушти на телото за нејзината температура да се разликува за една.

Така може да се изрази овој однос преку:

Вашата вообичаена единица е кал / ° Ц.

Топлинскиот капацитет на 1 g вода е 1cal / ° C бидејќи неговата специфична топлина е 1cal / g. ° C.


Видео: specificni toplinski kapacitet (Октомври 2021).