Физика

Изометриска трансформација


Изометриската трансформација исто така може да се нарече изохорна, и исто како и другите гледани трансформации, изометризмот се заснова на врска во која, за овој случај, се одржува волуменот.

Управувано со Чарлс закон, изометриската трансформација математички ја искажува:

Каде:

p = притисок;

Т = апсолутна температура на бензинот;

= константна што зависи од волуменот, масата и природата на гасот;

Што се однесува до истиот гас, константа е секогаш иста, обезбедувајќи ја валидноста на врската:

Пример:

Гас на 200К се загрева до 300К без промена на волуменот. Ако притисокот извршен на крајот на процесот на греење е 1000Pa, каков беше првичниот притисок?Видео: MASS Instrukcije - MAT3R - . part 1 (Септември 2021).