Физика

Физика Лаифис


(дел 1)

Алтернативни форми на производство на електрична енергија (20 мислења)
Видови на енергија (17 мислења)
Механички и електромагнетни бранови (16 објавувања)
Едноставно хармоничко движење (15 мислења)
Термичко проширување на цврсти материи (17 мислења)
Температура - Вовед во термологијата (15 објавувања)
Електрични кола (29 мислења)
Слободно движење на падот (18 мислења)
Црни дупки (17 мислења)
Закони на tonутн (15 мислења)
Видови галаксии (16 објави)
Како работи хидроцентралата (16 објави)
Womenените во точните науки (22 мислења)


Видео: Урок 1 осн. Физика - наука о природе (Октомври 2021).