Физика

Симулации / анимации


Во овој дел ќе најдете линкови до разни анимации и симулации кои вклучуваат интересни теми по физика.

Механика

Лансирање на проектил - Симулира топови од пожар што лансира проектил и ја покажува во три моменти достигната висина, оддалеченоста од почетната точка и моментот на обележување. Може да го менувате типот на проектилот, аголот на лансирање, почетната брзина, масата и дијаметарот на проектилот.

Рамномерно забрзано движење - симулира движење на една личност и ги покажува графиконите што го опишуваат. Можете да ја менувате почетната позиција, почетната брзина и забрзувањето.

Бран

Едноставен нишало - симулира едноставен нишал со едноставно хармонично движење и го покажува графикот на ова движење во различни количини. Можете да ја менувате големината на предметот на врвот на нишалото и неговата брзина.

Преклоп на бранови - Двата бранови од врвот на симулацијата се надредени како резултат на третиот бран. Брзините и фреквенциите на брановите можат да се променат.

Електромагнетизам

Електрично поле - симулира интеракција на честички во електрично поле.

Фарадеј струја - го симулира изгледот на електрична струја со промена на магнетното поле.